Home  -->  Terms & Conditions

Handlebetingelser:Vi i Techthor bestreber oss på å gi nøyaktig og korrekt informasjon i vår nettbutikk. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive/trykkfeil likevel kan forekomme.
Bestilling
For å kunne handle på www.techthor.com må du ha fylt 18 år.
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Priser

Alle oppgitte priser er inklusiv mva. Alle eventuelle tillegg som for eksempel frakt, oppkrav etc, vil fremkomme på din ordrebekreftelse.
Betaling
Du kan bestille via vår nettbutikk eller på telefon / fax. Du må oppgi om du vil ha varene i oppkrav eller om du vil overføre penger direkte til vår konto. Det siste alternativet er det rimeligste. Du betaler uansett ikke mer for frakten enn de satser Posten eller eventuell speditør har.

Reklamasjon

Reklamasjon skal sikre forbrukeren mot feil som har oppstått under produksjon og er derfor regulert i lovverket. Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp: forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, og e-handelsloven.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven

Angrerett

Dersom du angrer på et kjøp du har gjort, må du melde fra til oss så fort som mulig og senest innen 14 dager fra den dagen du mottok pakken. Varen må være ubrukt og helst innpakket i originalembalasje for at kjøpesummen skal kunne refunderes. Varen må være forsvarlig innpakket. Returkostnadene betales av forbrukeren.
VIKTIG ! Varer som returneres må ikke sendes som oppkravssending. Disse blir ikke hentet av Techthor AS
Unntak og begrensninger i angreretten
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand som da du mottok den. Det må ikke være tent fyr på lamper. Angreretten gjelder ikke om
beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for glødestrømper, forgasserør, brennere etc som er tatt i bruk.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.”

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”
Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”